Besluit vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex 2006/2007

Geldend van 10-07-2008 t/m heden

Besluit van 30 juni 2008, nr. 2008-0000277876, CZW/WVOB, tot vaststelling van de wisselkoers en consumentenprijsindex ten behoeve van de vaststelling van Surinaamse pensioenen 2006/2007

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3 van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2º en 3º, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de bijlage bij dit besluit met de koerscorrectie en consumentenprijsindex voor de periode van september 2006 tot en met augustus 2007.

Artikel 2

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2º en 3º, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde consumentenprijsindex wordt vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de bijlage bij dit besluit met de koerscorrectie en consumentenprijsindex voor de periode van september 2006 tot en met augustus 2007.

Artikel 3

  • 2 De breuk is niet kleiner dan 1.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2006.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en consumentenprijsindex 2006/2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Bijlage behorende bij artikel 1 en 2

Wisselkoers en consumentenprijsindex 2006/2007

Wisselkoers 2006/2007

Voor de maanden september 2006 tot en met augustus 2007 is de koers 0,505 gehanteerd.

Consumentenprijsindex 2006/2007

Maand:

september 2006:

238,7

oktober 2006:

238,0

november 2006:

237,8

december 2006:

237,0

januari 2007:

237,3

februari 2007:

238,4

maart 2007:

241,0

april 2007:

242,1

mei 2007:

242,3

juni 2007:

241,3

juli 2007:

240,2

augustus 2007:

240,6

Terug naar begin van de pagina