Besluit vaststelling subsidieplafond voor subsidiëring begeleiding en geestelijke verzorging Nederlandse gedetineerden in buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 02-07-2008 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken 19 juni 2008, nr. DJZ/BR/0573-2008 tot vaststelling van een subsidieplafond voor de subsidiëring van de begeleiding en geestelijke verzorging van Nederlandse gedetineerden in het buitenland (subsidieplafond Gedetineerdenbegeleiding)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 10.5, eerste lid, onder a, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op de begeleiding en de geestelijke verzorging van Nederlandse gedetineerden in het buitenland (Gedetineerdenbegeleiding) geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot 31 december 2008 een subsidieplafond van € 0.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

R.V.M. Jones-Bos

Terug naar begin van de pagina