Handelsregisterregeling

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 06-01-2014.
Geldend van 06-01-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 06-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-01-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-01-2014 Wijziging 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35954 WJZ/13190173 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 1
Wijziging 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35954 WJZ/13190173 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Alg. 2, Inwtr. 3
01-07-2008 Nieuw 30-06-2008 Stcrt. 2008, 123
rectificatie in
Stcrt. 2008, 129
WJZ8073559 30-06-2008 Stcrt. 2008, 123

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.1)
  2. Wijziging is herplaatst.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.3)
Naar boven