Besluit aanwijzing toezichthouders Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 05-07-2017 t/m 30-06-2018

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 5 juni 2008, nr. WJZ 8033628, houdende aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2018]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, worden aangewezen de ambtenaren met de functiebenamingen coördinerend/specialistisch inspecteur, senior inspecteur, inspecteur/medewerker toezicht, coördinator toezicht grondroerdersregeling, sanctiemedewerker en beleidsmedewerker van de hoofdafdeling Toezicht van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 juni 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina