Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud 2008

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-07-2008 t/m 30-06-2009

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 juni 2008, nr. BJZ2008057275, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende vaststelling van de maximale inkomensgrenzen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die wet luidde op 31 december 2006, van de maximale vermogensgrenzen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a, c en d, van die wet, van de minimaal vereiste inkomens, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van die wet, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 28, van die wet en van de minimum-normlast, bedoeld in artikel 29, eerste lid, formule, van die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

De maximale inkomensgrenzen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet, zijn voor het tijdvak van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 voor:

 • a. een eenpersoonshuishouden: € 19.775;

 • b. een tweepersoonshuishouden: € 26.525;

 • c. een eenpersoonsouderenhuishouden: € 17.725, en

 • d. een tweepersoonsouderenhuishouden: € 23.225.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

De maximale vermogensgrenzen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet, zijn voor het tijdvak van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009:

 • a. € 21.450 bij een eenpersoonshuishouden als de eigenaar-bewoner op de laatste dag van het eerste bijdragejaar van een driejaarstijdvak in de zin van de wet jonger is dan 65 jaar;

 • b. € 36.700 voor een eenpersoonshuishouden of een eenpersoonsouderenhuishouden als de eigenaar-bewoner op de laatste dag van het eerste bijdragejaar van een driejaarstijdvak in de zin van de wet 65 jaar of ouder is, en

 • c. € 50.800 voor een tweepersoonshuishouden of een tweepersoonsouderenhuishouden als de eigenaar-bewoner of degene die tot diens huishouden behoort op de laatste dag van het eerste bijdragejaar van een driejaarstijdvak in de zin van de wet 65 jaar of ouder is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

De minimaal vereiste inkomens, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de wet, zijn per 1 juli 2008 voor:

 • a. een eenpersoonshuishouden: € 13.450;

 • b. een tweepersoonshuishouden: € 16.975;

 • c. een eenpersoonsouderenhuishouden: € 13.550, en

 • d. een tweepersoonsouderenhuishouden: € 17.125.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de wet, bedraagt per 1 juli 2008 voor:

 • a. een eenpersoonshuishouden: € 13.450;

 • b. een tweepersoonshuishouden: € 16.975;

 • c. een eenpersoonsouderenhuishouden: € 13.550, en

 • d. een tweepersoonsouderenhuishouden: € 17.125.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

De minimum-normlast, bedoeld in artikel 29, eerste lid, formule, van de wet, is voor het tijdvak van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009: € 118,32.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2008

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Terug naar begin van de pagina