Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2008–2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2010.]
[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-07-2008 t/m 31-12-2013

Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2008–2009

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Een diploma als bedoeld in artikel 6 van het besluit is geldig als voor de onderstaande toetstermen gelet op ontwikkelingen op de financiële markten, wordt voldaan aan artikel 7 van het besluit:

  • a. Diploma Basismodule: 2d.1, 2f.2, 2g.1, 2h.1, 2j.3, 2j.4, 3a.1.4, 3a.1.6, 3c.3.5, 3c.5.1 tot en met 3c.5.16, 3c.6.2, 6d.2.1 tot en met 6d.2.7, 7a.3.1, 7a.5.1 tot en met 7a.5.5, 7b.1.7 van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft;

  • b. Diploma Hypothecair krediet: 2a.2, 3d.1, 3e.1, 3e.4, 3e.5, 3h.1, 3h.8, 3j.1, 3n.1 tot en met 3n.5, 3o.2, 3u.1, 5a.3 tot en met 5a.6, 5b.1 tot en met 5b.3, 5c.3, 5c.4, 5d.3, 5d.4, 5e.2, 5e.3, 6b.8, 6b.11, 6b.12, 6c.1, 6e.1, 6e.2, 6f.4, 6f.8, 6h.3, 6i.3, 6l.1, 6l.2, 7a.1 tot en met 7a.4, 7b.1, 7c.1, 7c.4, 7d.1 tot en met 7d.3 van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft;

  • c. Diploma Consumptief krediet: 3a.1, 3b.1, 3i.1, 3k.1, van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft;

  • d. Diploma Schadeverzekeringen: 2a.2.1, 2a.2.3, 2a.23, 5a.2.23, 3a.1.37, 2a.3.2, 2a.3.4, 2a.3.6, 2a.3.18, 2b.3.1, 3a.2.30, 3a.3.4, 3a.3.6, 3a.3.17, 3a.3.25, 3a.3.27, 3a.4.20, 5c.4.1, 5c.4.2, 2a.5.1, 2a.5.5, 2a.5.17, 2a.5.18, 2c.5.4, 2c.5.5, 3a.5.1, 3a.5.2, 3a.5.30, 3a.5.7, 3a.5.8, 3a.5.19, 3a.5.20, 3a.5.22, 2a.6.3 tot en met 2a.6.6, 3a.6.4, 3a.6.14, 3a.6.10, 5b.6.2, 5d.6.1 van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft;

  • e. Diploma Levensverzekering: 2a.18, 2a.23, 2a.50 tot en met 2a.52, 2b.37 tot en met 2b.39, 2b.44, 2c.2, 2c.24, 2c.38, 2c.41, 2c.47 tot en met 2c.49, 2d.7, 3a.26, 3b.33,3b.36 tot en met 3b.38, 3b.43 tot en met 3b.51, 3f.2 tot en met 3f.11, 4d.21, 5d.6, 6a.3 tot en met 6a.6, 6b.1 tot en met 6b.3, 6c.3, 6c.4, 6d.3, 6d.4, 6e.2, 6e.3, 7b.8, 7b.11, 7b.12, 7c.1, 7e.1, 7e.2, 7f.4, 7f.8, 7h.3, 7i.3, 7l.1, 7l.2, 8a.1 tot en met 8a.3, 8a.4, 8b.1, 8c.1, 8c.4, 8d.1, 8d.2, 8d.3 van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft;

  • f. Diploma Volmacht: 2a.6 tot en met 2a.8, 2j.2, 2j.3, 2k.5, 4a.5, 4c.5, 4d.2, 4f.2, 4f.13, 5a.7, 5b.19, 5b.20, 5b.22, 5b.26, 5f.3 tot en met 5f.5, 5f.14, 5f.15, 6a.3, 6b.11 tot en met 6b.22, 6c.14,6c.15 tot en met 6c.17, 6d.15 tot en met 6d.24, 6f.12, 6f.14, 6f.19, 6h.1 tot en met 6h.103, 7a.6, 7c.6, 7c.13, 7c.15 tot en met 7c.17, 7c.20 tot en met 7c.23, 7c.26, 7c.27, 8f.4, 8f.5, 9a.11, 9a.12, 9c.14, 9c.15, 9d.2 van de Regeling vaststelling toetstermen examens financiële dienstverlening Wft.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008 en werkt terug tot en met 1 juni 2008.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toetstermen voor permanente educatie financiële dienstverlening Wft 2008–2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina