Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

[Regeling vervallen per 21-08-2010.]
Geldend van 22-12-2009 t/m 20-08-2010

Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-08-2010]

Ingesteld wordt het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2010]

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken is, voor zover een en ander aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is opgedragen en volgend diens instructies:

  • a. belast met het beleid voor de zeevaart, havens, binnenvaart, luchtvaart en luchthavens, zowel nationaal als internationaal;

  • b. verantwoordelijk voor de coördinatie en kwaliteit van het internationale optreden van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en voor bevordering van de samenhang in de internationale beleidsontwikkeling voor het gehele ministerie.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2010]

Voor zover de in artikel 2 genoemde taken overeenkomen met de aangelegenheden als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat, draagt het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken de beleidsverantwoordelijkheid.

Artikel 4

[Vervallen per 21-08-2010]

Het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken oefent toezicht uit ten aanzien van luchtverkeersbeveiliging en de organisaties die daarmee belast zijn.

Artikel 7

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina