Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2011.]
Geldend van 01-04-2009 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2009

De Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet;

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2009 tot en met 31 maart 2010 bedraagt ten hoogste 111,9.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2009.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2009.

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 juni 2008

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina