Besluit tijdelijke toekenning nummers ten behoeve van draadloze toegang tot nomadische diensten

[Regeling vervallen per 04-02-2009.]
Geldend van 21-06-2008 t/m 03-02-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 juni 2008, nr. ET/TM/8067539, houdende de tijdelijke mogelijkheid tot toekenning van IMSI nummers ten behoeve van draadloze toegang tot nomadische diensten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.2, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-02-2009]

In dit besluit wordt onder nummerplan verstaan het Nummerplan voor identiteitsnummers ten behoeve van internationale mobiliteit (IMSI-nummers).

Artikel 2

[Vervallen per 04-02-2009]

Een nummer als bedoeld in dit besluit bestaat uit een mobiele landencode gevolgd door een mobiele netwerkcode.

Artikel 3

[Vervallen per 04-02-2009]

  • 1 Het college kan, in aanvulling op de gebruiksdoelen, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het nummerplan, nummers toekennen voor het identificeren van een bepaald openbaar elektronisch communicatienetwerk ten behoeve van draadloze toegang tot nomadische diensten.

  • 2 De mogelijkheid om op grond van dit besluit nummers toe te kennen als bedoeld in het eerste lid vervalt op de datum van inwerkingtreding van het in voorbereiding zijnde besluit tot wijziging van het nummerplan met dezelfde strekking, of uiterlijk twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 04-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 04-02-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke toekenning nummers ten behoeve van draadloze toegang tot nomadische diensten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina