Besluit Beleidsregels SVB 2008

[Regeling vervallen per 12-07-2009.]
Geldend van 15-06-2008 t/m 11-07-2009

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank van 21 mei 2008, houdende de bekendmaking van de beleidsregels 2008 (Besluit Beleidsregels SVB 2008)

Artikel 3

[Vervallen per 12-07-2009]

Het Ghanabesluit, zoals vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank bij besluit van 22 maart 1996 (Stcrt. 1996, 115), wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 12-07-2009]

Het Maatregelenbesluit 2008 SVB, zoals vastgesteld door het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank bij besluit van 23 april 2008 (Stcrt. 2008, 86), wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 12-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 12-07-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels SVB 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale Verzekeringsbank.

Amstelveen, 21 mei 2008

De

voorzitter

Raad van bestuur SVB,

E.F. Stoové

Bijlage

[Vervallen per 12-07-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij de Sociale Verzekeringsbank.]

Terug naar begin van de pagina