Besluit houdende verhoging subsidieplafond subsidies programma Erfgoed van de Oorlog (periode 1 april 2008 tot 1 november 2008)

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 14-06-2008 t/m 30-06-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 mei 2008, nr. OHW-U-2846657, houdende verhoging van het subsidieplafond voor subsidies in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog voor de periode 1 april 2008 tot 1 november 2008

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

Het subsidieplafond voor subsidies in het kader van het programma Erfgoed van de Oorlog voor de periode van 1 april 2008 tot 1 november 2008 wordt verhoogd tot € 4.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina