Besluit vaststelling vergoeding commissies lange termijn energieonderzoek, nieuw energieonderzoek en korte termijn energieonderzoek

Geldend van 01-08-2008 t/m heden

Besluit van 29 mei 2008, nr. ET/ED/8064465, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en leden van de Adviescommissie lange termijn energieonderzoek en nieuw energieonderzoek, de voorzitter en leden van de deelcommissie lange termijn energieonderzoek, de voorzitter en leden van de deelcommissie nieuwe energieonderzoek en de voorzitter en leden van de deelcommissie korte termijn energieonderzoek

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie lange termijn energieonderzoek en nieuw energieonderzoek ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie lange termijn energieonderzoek en nieuw energieonderzoek ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van het Besluit EOS: lange termijn ontvangen alle leden van de Adviescommissie lange termijn energieonderzoek en nieuw energieonderzoek jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 2 uur per aanvraag.

Artikel 3

  • 1 De voorzitter van de deelcommissie lange termijn energieonderzoek ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de deelcommissie lange termijn energieonderzoek ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 4

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van het Besluit EOS: lange termijn ontvangen alle leden van de deelcommissie lange termijn energieonderzoek jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 2 uur per aanvraag.

Artikel 5

  • 1 De voorzitter van de deelcommissie nieuw energieonderzoek ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de deelcommissie nieuw energieonderzoek ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 6

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van het Besluit EOS: lange termijn ontvangen alle leden van de deelcommissie nieuw energieonderzoek jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 1 uur per aanvraag.

Artikel 7

  • 1 De voorzitter van de deelcommissie korte termijn energieonderzoek ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de deelcommissie korte termijn energieonderzoek ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 8

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van het Besluit EOS: lange termijn ontvangen alle leden van de deelcommissie korte termijn energieonderzoek jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 2 uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

directeur-generaal van Energie en Telecom

,

M.M. Frequin

Terug naar begin van de pagina