Aanpassingsbesluit Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Geldend van 01-06-2008 t/m heden

Besluit van 19 mei 2008, houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 11 maart 2008, nr. 5533613/08/6;

Gelet op de artikelen 12, derde lid, 28, tweede lid, 37, tweede en vijfde lid, 39 en 41 van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 10 april 2008, nr. W03.08.0091/II);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 13 mei 2008, nr. 5542320/08/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op aanvragen om een toevoeging die door de raad zijn ontvangen vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 mei 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Uitgegeven de zevenentwintigste mei 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina