Besluit mandaat Nadere Voorschriften Permanente Educatie

[Regeling vervallen per 29-03-2009.]
Geldend van 22-05-2008 t/m 28-03-2009

Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants maakt, gelet op artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht, onderstaand mandaatbesluit bekend dat is genomen in de bestuursvergadering van 25 april 2008

Besluit van het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants ter uitvoering van de Nadere Voorschriften Permanente EducatieHet bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op:

artikel 10:3 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

de Nadere Voorschriften Permanente Educatie;

heeft in de bestuursvergadering van 25 april 2008 het volgende besloten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-03-2009]

Het bestuur verleent mandaat aan de directeur Beroepsontwikkeling en -reglementering om namens haar besluiten te nemen (en handelingen te verrichten) ter uitvoering van de Nadere Voorschriften Permanente Educatie.

Artikel 2

[Vervallen per 29-03-2009]

Het bestuur verleent mandaat aan de Algemeen Directeur om namens haar beslissingen op bezwaar te nemen tegen besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 29-03-2009]

Alle mandaten met betrekking tot de Nadere Voorschriften Permanente Educatie die verleend zijn voor 25 april 2008, worden ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 29-03-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 29-03-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat Nadere Voorschriften Permanente Educatie.

Dit besluit zal (met de toelichting) op de website van het Koninklijk NIVRA worden geplaatst.

De

Voorzitter van het bestuur

Terug naar begin van de pagina