Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2017.
Geldend van 01-07-2017 t/m 30-12-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 15e

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2017)

Opmerking

Door Stb. 2016/373 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017 (Stb. 2017/279).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2020 Nieuw 05-10-2016
samen met
05-02-2020
Stb. 2016, 373
samen met
Stb. 2020, 67
33509
samen met
35299
10-06-2020 Stb. 2020, 178
Naar boven