Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

Geraadpleegd op 21-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2017.
Geldend van 01-07-2017 t/m 30-12-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 15b

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2017)

Opmerking

Door Stb. 2016/373 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017 (Stb. 2017/279).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 05-10-2016 Stb. 2016, 373 33509
Naar boven