Besluit vaststelling vergoeding externe niet-ambtelijke leden Audit Committee Economische Zaken 2008

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Besluit vaststelling vergoeding externe niet-ambtelijke leden Audit Committee Economische Zaken 2008

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Enig artikel

  • 1 De externe niet-ambtelijke leden van het Audit Committee Economische Zaken 2008 ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200.

  • 2 Voor werkzaamheden in het kader van het Audit Committee Economische Zaken 2008, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangen de externe niet-ambtelijke leden per vergadering een vaste vergoeding van € 322,62.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 april 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina