Regeling algemene regels milieu mijnbouw

Geldend van 29-08-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 28 april 2008, nr. WJZ 8050106, houdende algemene regels betreffende het milieu met betrekking tot mobiele installaties en onderzeese installaties (Regeling algemene regels milieu mijnbouw)

Artikel 2

Bij de toepassing van het besluit worden de volgende niet publiekrechtelijke regelingen of normen aangewezen:

NEN 5744: 1991: Nederlandse norm voor Bodem – Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen, juni 1991;

PGS 15: Richtlijn PGS 15, getiteld ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen; Richtlijn voor brandveiligheid en milieuveiligheid’, zoals gepubliceerd op www.minvrom.nl in juni 2005 en de errata van 5 juli 2005;

PGS 30: Richtlijn PGS 30, getiteld ‘Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties’, zoals gepubliceerd op www.minvrom.nl in juni 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 april 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina