Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2008

[Regeling vervallen per 14-11-2008.]
Geldend van 22-04-2008 t/m 13-11-2008

Besluit van de voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis, van 21 april 2008, houdende de vaststelling van de datum voor de aanvang van het haringseizoen 2008 (Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2008)

De voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis:

gelet op artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007;

gehoord de Promotie Advies Commissie Haring Binnenland van de Stichting Nederlands Visbureau;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-11-2008]

De aanvang van het haringseizoen en de datum van veiling van het eerste vaatje haring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007, wordt vastgesteld op dinsdag 3 juni 2008, met dien verstande dat het onderhavige besluit gewijzigd kan worden als deze aanvangsdatum niet te realiseren is indien als gevolg van klimatologische en biologische omstandigheden, waardoor het vetgehalte van de haring en het groeiproces onvoldoende zijn om een kwalitatief goede haring als Hollandse Nieuwe te kunnen garanderen.

Artikel 2

[Vervallen per 14-11-2008]

Dit besluit treedt in werking op 22 april 2008 en kan worden aangehaald als Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2008.

Rijswijk, 21 april 2008

B.J. Odink

voorzitter

Terug naar begin van de pagina