Maatregelenbesluit SVB 2008

[Regeling vervallen per 15-06-2008.]
Geldend van 01-05-2008 t/m 14-06-2008

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 23 april 2008, houdende de bekendmaking van de beleidsregels behorende bij het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten (Maatregelenbesluit 2008 SVB)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk, alsmede gelet op het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-06-2008]

Bij de uitvoering van de in artikel 34 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen genoemde wetten, past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 15-06-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Maatregelenbesluit SVB 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage is ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank en op www.svb.nl geplaatst.

Amstelveen, 23 april 2008

De

voorzitter Raad van bestuur SVB

,

E.F. Stoové

Bijlage bij het Maatregelenbesluit SVB 2008

[Vervallen per 15-06-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank en is gepubliceerd op www.svb.nl.]

Terug naar begin van de pagina