Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
Geldend van 13-04-2008 t/m heden

Besluit van de Bestuurskamer van 8 februari 2008, houdende mandatering aan de secretaris van de Bestuurskamer van de bevoegdheden van de Bestuurskamer in het kader van de heffing op grond van artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden (Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2008)

Den Haag, 8 februari 2008

A.H.G. Rinnooy Kan

voorzitter

D.B. Modderman

secretaris

Terug naar begin van de pagina