Wijzigingsregeling Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (ceremonie naturalisatiebijeenkomst)

Geldend van 01-08-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 10 april 2008, nr. 5538388, tot wijziging van de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap van 13 maart 2003

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel II

Het eerste lid van artikel 5, zoals dat komt te luiden na inwerkingtreding van deze regeling is niet van toepassing op personen die in de Nederlandse Antillen of Aruba voor de inwerkingtreding van deze regeling in het desbetreffende Land Nederlander zijn geworden.

Artikel III

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba geplaatst.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2008.

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina