Besluit geheimhouding diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds- [...] aan het Speciale Tribunaal voor Libanon

[Regeling vervallen per 01-04-2013.]
Geldend van 17-04-2008 t/m 31-03-2013

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 4 april 2008, nr. DJZ/BR/256-08, tot geheimhouding van diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan het Speciale Tribunaal voor Libanon

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 13 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2013]

Geheim worden verklaard diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan het Speciale Tribunaal voor Libanon te Leidschendam.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina