Tijdelijke regeling MiFID

[Regeling vervallen per 12-02-2009.]
Geldend van 05-04-2008 t/m 11-02-2009

Regeling van de Minister van Financiën van 31 maart 2008, houdende tijdelijke voorzieningen met betrekking tot het herstel van onbedoelde gevolgen van de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten (Tijdelijke regeling MiFID)

Artikel 1

[Vervallen per 12-02-2009]

Artikel 1, onderdeel d, onder 2°, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft dient te worden gelezen als:

  • 2°. recht van deelneming in een beleggingsinstelling dat niet verhandelbaar is of dat op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect wordt ingekocht of terugbetaald;

Artikel 2

[Vervallen per 12-02-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Deze regeling werkt terug tot en met 1 november 2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina