Besluit vacatiegeld leden kamers Commissie Integraal Toezicht Terugkeer

Geldend van 02-04-2008 t/m heden

Besluit vacatiegeld leden kamers Commissie Integraal Toezicht Terugkeer

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de Regeling Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (Staatscourant 4 juli 2007, nr. 126/ p. 7);

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004;

Besluit:

Artikel 1

Aan de leden van de kamers van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer een vacatiegeld toe te kennen van € 200,00 per vergadering.

Artikel 2

Dat de leden van de kamers van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer ten behoeve van het bezoeken van vergaderingen in het kader van het werk van een der kamers van de Commissie aanspraak kunnen maken op een vergoeding van reiskosten volgens het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 3

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vacatiegeld leden kamers Commissie Integraal Toezicht Terugkeer.

Den Haag, 20 maart 2008

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N. Albayrak

Terug naar begin van de pagina