Besluit aanwijzing organisatie voor meldingen met betrekking tot transport varkens (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 23-03-2008 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 12 maart 2008 tot aanwijzing van een organisatie ten behoeve van gegevensverwerking met betrekking tot transport van varkens uit hoofde van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007 (Besluit aanwijzing organisatie voor meldingen met betrekking tot transport varkens (PVV) 2008)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 1, onder p, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Als meldingsbureau, bedoeld in artikel 1, onder p, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007, wordt aangewezen, de Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., gevestigd te Deventer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing organisatie voor meldingen met betrekking tot transport varkens (PVV) 2008.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 12 maart 2008

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina