Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-04-2008 t/m 31-12-2010

Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2011]

Het openbaar ministerie gaat in principe over tot vervolging als een proces-verbaal is opgemaakt met inachtneming van de Aanwijzing verkeersongevallen. Deze richtlijn voor strafvordering heeft betrekking op het transactie- en requireerbeleid in geval van verkeersongevallen.

Omdat de omvang van de schade en het eventuele letsel in het algemeen niet worden bepaald door de mate van strafwaardig gedrag, is het uitgangspunt voor het strafvorderingsbeleid dat onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten verkeersongevallen, zoals hierna beschreven.

Transactiebedragen/eisen ter zitting

[Vervallen per 01-01-2011]

1. Verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990 of het Voertuigreglement is geschonden of artikel 5 WVW 1994 is overtreden en waarbij de verdachte een proces-verbaalwaardig gedrag heeft tentoongespreid.

Uitgangspunt bij deze verkeersongevallen is dat er geen aanleiding is om in het algemeen in de straftoemeting te differentiëren naar gepleegde overtreding en/of veroorzaakt gevolg. Het door verdachte veroorzaakt gevolg wordt immers vaak bepaald door de kwetsbaarheid van het slachtoffer, de keuze van het voertuig of de degelijkheid van het betreffende voertuig.

Omdat de strafrechtelijke reactie in deze categorie verkeersongevallen slechts een algemeen corrigerend karakter heeft, is gekozen voor een enkel tarief. Dit tarief is vanwege het feit dat het gedrag van de verdachte daadwerkelijk een verkeersongeval tot gevolg heeft gehad hoger dan de meeste tarieven die gelden voor de in het RVV 1990 opgenomen bepalingen, die veelal bij een verkeersongeval worden overtreden.

Verkeersongevallen waarbij een norm van het RVV 1990 is geschonden, dan wel artikel 5 van de WVW 1994 is overtreden en waarbij de verdachte proces-verbaalwaardig gedrag heeft tentoongespreid.

Categorie verdachte

Transactie

Eis ter zitting

Ruiters, voetgangers die zich op wielen voortbewegen (step, skates e.d.), fietsers of bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met motor

€ 100

€ 120

     

Brom- en snorfietsers

€ 150

€ 180

     

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen

€ 250

€ 300

     

Bestuurder motorvoertuig op twee of meer wielen, waarbij n.a.v. een verkeersongeval sprake is van:

Geen

Geldboete tussen € 500 en 1000 en 1 tot 3 maanden OBM (on)voorwaardelijk

a. een dodelijk slachtoffer en/of

 

b. ernstig letsel en/of

   

c. recidive van een ernstige verkeersovertreding

   

2. Verkeersongevallen waarbij sprake is van een zodanige mate van schuld en gevolg dat een vervolging terzake van art. 6 WVW 1994 is geïndiceerd.

Onderstaand overzicht is richtinggevend, maar niet uitputtend.1

Gevolgen slachtoffer

Alcoholgebruik strafverzwarende omstandigheid1

Wegpiraterij/ roekeloos rijden

Grove verkeersfout

Aanmerkelijke verkeersfout

   

Eis ter zitting

Eis ter zitting

Eis ter zitting

Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte

Geen alcohol

2 mnd. gev.

1 jr. OBM

3 wk. gev.

6 mnd. OBM

€ 900,–

3 mnd OBM

         

Zwaar lichamelijk letsel

Geen alcohol

4 mnd. gev.

2 jr. OBM

2 mnd. gev.

1 jr. OBM

3 wk. gev.

6 mnd. OBM

         

Dood

Geen alcohol

1 jr. gev.

OBM 3 jr

6 mnd. gev.

2 jr. OBM

2 mnd. gev.

1 jr. OBM

         

Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte

Alcohol ≤ 570 µgl/1,3‰

6 mnd gev.

2 jr. OBM

2 mnd. gev.

18 mnd. OBM

3 wk. gev.

9 mnd. OBM

         

Zwaar lichamelijk letsel

Alcohol ≤ 570 µgl/1,3‰

1 jr. gev.

3 jr. OBM

6 mnd. gev.

2 jr. OBM

2 mnd gev.

18 mnd. OBM

         

Dood

Alcohol ≤ 570 µgl/1,3‰

3 jr gev.

4 jr. OBM

18 mnd. gev.

3 jr. OBM

6 mnd. gev.

2 jr. OBM

         

Lichamelijk letsel, tijdelijke ziekte

Alcohol > 570 µgl/1,3‰ en/of strafverzwarende omstandigheid

9 mnd. gev.

3 jr. OBM

3 mnd. gev.

2 jr. OBM

1 mnd. gev.

18 mnd. OBM

         

Zwaar lichamelijk letsel

Alcohol > 570µgl/1,3‰ en/of strafverzwarende omstandigheid

2 jr gev.

4 jr. OBM

9 mnd. gev.

3 jr. OBM

3 mnd. gev.

2 jr. OBM

         

Dood

Alcohol > 570 µgl/1,3‰ en/of strafverzwarende omstandigheid

4 jr. gev.

5 jr OBM

24 mnd. gev.

4 jr. OBM

9 mnd. gev.

3 jr. OBM

1 De eisen bij strafverzwarende omstandigheden zijn in dit overzicht vergelijkbaar met een alcoholgehalte van > 570 µgl/1,3‰ geformuleerd. In een situatie waarin zowel van dit alcoholgehalte als andere strafverzwarende omstandigheden sprake is, dient de eis te worden verzwaard.

Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze richtlijn voor strafvordering geldt voor alle strafbare feiten gepleegd na de datum van inwerkingtreding.

  1. Wanneer een taakstraf wordt geëist, geldt daarbij het volgende uitgangspunt: 1 dag gevangenisstraf staat in verhouding tot 2 uur taakstraf met een maximum van 240 uur (taakstrafgrens).

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina