Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)

Geldend van 30-03-2008 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en bibliotheken vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 25 mei 2006 nr. arc-2006.03029/4);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 mei 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze,
de

plv. Secretaris-generaal

,

K.H. Ollongren

Terug naar begin van de pagina