Besluit wijziging uurvergoeding voor geestelijk verzorgers niet klassieke denominaties

[Regeling vervallen per 01-07-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2009.]
Geldend van 01-04-2008 t/m 31-03-2009

Besluit wijziging uurvergoeding voor geestelijk verzorgers niet klassieke denominaties

De Minister van Justitie,

Overwegende dat bij besluit van 15 november 2007, nr. 5515624/07/DJI, de uurvergoedingen voor geestelijk verzorgers van de niet klassieke denominaties werden vastgesteld;

Dat gelet op het inmiddels gestegen loon- en prijspeil de desbetreffende bedragen dienen te worden aangepast;

Gelet op artikel 6, eerste lid van de Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers niet-klassieke denominaties;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Het besluit van 15 juli 2007, nr. 5515624/07/DJI, wordt ingetrokken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

De uurvergoeding voor de geestelijk verzorgers van de niet-klassieke denominaties bedraagt voor:

  • MBO-opgeleiden (schaal 9.4): € 28.74

  • HBO-opgeleiden (schaal 11.3): € 34,97

  • WO-opgeleiden (schaal 12.5): € 42,08

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Dit besluit treedt met ingang van 1 april 2008 in werking en zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 25 februari 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen

,

G.J.M. Wouters

Terug naar begin van de pagina