Regeling uitgifte innovatievouchers 2008 en wijziging Subsidieregeling innovatievouchers

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 20-09-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 6 maart 2008, nr. WJZ 8014954, met betrekking tot de uitgifte van innovatievouchers in 2008 en tot wijziging van de Subsidieregeling innovatievouchers

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor het jaar 2008

  • a. wordt als periode, waarbinnen grote innovatievouchers en kleine innovatievouchers krachtens de Subsidieregeling innovatievouchers kunnen worden aangevraagd, vastgesteld: de periode vanaf de dag dat deze regeling in werking treedt tot en met 31 december 2008;

  • b. bedraagt het aantal grote innovatievouchers dat voor binnen die periode ingediende aanvragen beschikbaar is 4000 en het aantal kleine innovatievouchers 4000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Met betrekking tot innovatievouchers, die zijn aangevraagd vóór de inwerkingtreding van deze regeling, en met betrekking tot subsidies krachtens artikel 7 van de Subsidieregeling innovatievouchers, die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn aangevraagd of verstrekt, blijft de Subsidieregeling innovatievouchers van toepassing, zoals die onmiddellijk vóór dat tijdstip luidde.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3,

Den Haag.

Den Haag, 6 maart 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina