Regeling experiment verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures

Geldend van 19-11-2008 t/m heden

Regeling experiment verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 8.23a, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. LVB: het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;

 • b. het experiment: het experiment ‘Verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingprocedures;’

 • c. gebruiksjaar 2008: de periode van 1 november 2007 tot en met 31 oktober 2008;

 • d. CROS: Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol, bedoeld in artikel 8.34 van de Wet luchtvaart;

 • e. KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij;

 • f. LVNL: Luchtverkeersleiding Nederland;

 • g. Schiphol: N.V. Luchthaven Schiphol;

 • h. SID: Standard Instrument Departure, vertrekprocedure die de piloot middels een code in de boordcomputer invoert waardoor het vliegtuig die procedure volgt vanaf de startbaan, ook wel: uitvliegroute;

 • i. gebruiksjaar 2009: de periode van 1 november 2008 tot en met 31 oktober 2009.

Artikel 2. Doel

Het experiment beoogt, teneinde een gunstig effect op de hinderbeleving te bewerkstelligen, te onderzoeken of door het langer gebruik maken van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures en routes per saldo het aantal slaapverstoorden en ernstig gehinderden wordt verminderd.

Artikel 3. Luchtverkeerwegen

Voor de duur van het experiment wordt voor de periode tussen 6.00 uur en 6.45 uur vrijstelling verleend van de artikelen 3.1.1, eerste lid, en 3.1.3, eerste lid, van het LVB, met betrekking tot de luchtverkeerwegen die zijn aangewezen op de kaarten 5/21 en 19/21 van bijlage 1 van het LVB.

Artikel 4. Grenswaarden

 • 1 In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het LVB gelden tijdens dit experiment voor het gedeelte van het gebruiksjaar 2008 vanaf 13 maart 2008 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:

  Tabel Grenswaarden handhavingspunten Lden [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coördinaat

  Y-coördinaat

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  97.325

  470.400

  55,99

  (56,99)

  2

  100.475

  472.525

  57,69

  (58,69)

  3

  104.150

  474.925

  58,87

  (59,87)

  4

  106.325

  477.125

  58,31

  (59,31)

  5

  108.875

  478.725

  58,13

  (59,13)

  6

  109.675

  481.125

  57,53

  (58,53)

  7

  107.625

  486.025

  57,48

  (58,48)

  8

  107.725

  489.075

  58,53

  (59,53)

  9

  107.725

  492.100

  56,96

  (57,96)

  10

  108.525

  495.350

  59,22

  (60,22)

  11

  109.175

  498.100

  58,97

  (59,97)

  12

  109.550

  500.725

  58,64

  (59,64)

  13

  110.250

  503.025

  57,68

  (58,68)

  14

  110.775

  500.550

  56,99

  (57,99)

  15

  110.575

  496.725

  58,01

  (59,01)

  16

  111.750

  491.425

  56,95

  (57,95)

  17

  111.825

  487.425

  57,67

  (58,67)

  18

  111.950

  485.275

  62,70

  (63,70)

  19

  113.625

  482.275

  54,09

  (55,09)

  20

  116.175

  481.925

  58,02

  (59,02)

  21

  119.050

  481.900

  57,64

  (58,64)

  22

  122.025

  481.450

  57,62

  (58,62)

  23

  118.800

  481.050

  56,94

  (57,94)

  24

  114.525

  476.925

  57,63

  (58,63)

  25

  116.100

  474.050

  57,96

  (58,96)

  26

  113.575

  472.550

  55,41

  (56,41)

  27

  112.500

  468.500

  56,08

  (57,08)

  28

  112.600

  472.325

  55,54

  (56,54)

  29

  112.525

  475.400

  57,03

  (58,03)

  30

  110.475

  475.250

  57,74

  (58,74)

  31

  108.600

  475.075

  59,31

  (60,31)

  32

  110.150

  471.075

  56,74

  (57,74)

  33

  106.800

  471.150

  56,23

  (57,23)

  34

  103.400

  472.225

  57,51

  (58,51)

  35

  98.400

  470.300

  57,10

  (58,10)

 • 2 In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 3 van het LVB gelden tijdens dit experiment voor het gedeelte van het gebruiksjaar 2008 vanaf 13 maart 2008 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:

  Tabel Grenswaarden handhavingspunten Lnight [dB(A)]

  Nr.

  X-coördinaat

  Y-coördinaat

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  102.750

  473.250

  52,85

  (53,85)

  2

  104.150

  474.925

  50,47

  (51,47)

  3

  105.750

  476.600

  47,92

  (48,92)

  4

  108.875

  478.725

  47,91

  (48,91)

  5

  108.025

  485.875

  52,27

  (53,27)

  6

  108.350

  492.100

  52,11

  (53,11)

  7

  108.525

  495.350

  50,38

  (51,38)

  8

  109.275

  501.750

  49,03

  (50,03)

  9

  109.675

  504.850

  47,34

  (48,34)

  10

  110.825

  504.425

  48,04

  (49,04)

  11

  110.775

  500.550

  49,01

  (50,01)

  12

  110.575

  496.725

  50,14

  (51,14)

  13

  110.600

  494.400

  50,32

  (51,32)

  14

  110.175

  488.550

  52,42

  (53,42)

  15

  118.825

  481.650

  52,41

  (53,41)

  16

  120.250

  481.500

  51,33

  (52,33)

  17

  118.825

  481.350

  52,38

  (53,38)

  18

  111.000

  476.350

  47,90

  (48,90)

  19

  109.175

  474.600

  46,52

  (47,52)

  20

  110.750

  471.600

  46,39

  (47,39)

  21

  115.875

  468.125

  43,19

  (44,19)

  22

  111.800

  467.525

  44,39

  (45,39)

  23

  109.500

  468.025

  45,87

  (46,87)

  24

  106.000

  471.050

  46,18

  (46,18)

  25

  100.475

  472.525

  48,81

  (49,81)

 • 3 In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het LVB, gelden tijdens het verlengde experiment vanaf 1 november 2008 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:

  Tabel Grenswaarden handhavingspunten Lden [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coördinaat

  Y-coördinaat

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde ingeval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  97.325

  470.400

  56,00

  (57,00)

  2

  100.475

  472.525

  57,68

  (58,68)

  3

  104.150

  474.925

  58,72

  (59,72)

  4

  106.325

  477.125

  58,26

  (59,26)

  5

  108.875

  478.725

  57,92

  (58,92)

  6

  109.675

  481.125

  57,38

  (58,38)

  7

  107.625

  486.025

  57,61

  (58,61)

  8

  107.725

  489.075

  58,63

  (59,63)

  9

  107.725

  492.100

  57,15

  (58,15)

  10

  108.525

  495.350

  59,40

  (60,40)

  11

  109.175

  498.100

  59,05

  (60,05)

  12

  109.550

  500.725

  58,68

  (59,68)

  13

  110.250

  503.025

  57,72

  (58,72)

  14

  110.775

  500.550

  57,00

  (58,00)

  15

  110.575

  496.725

  58,10

  (59,10)

  16

  111.750

  491.425

  56,80

  (57,80)

  17

  111.825

  487.425

  57,14

  (58,14)

  18

  111.950

  485.275

  61,25

  (62,25)

  19

  113.625

  482.275

  53,87

  (54,87)

  20

  116.175

  481.925

  57,78

  (58,78)

  21

  119.050

  481.900

  57,44

  (58,44)

  22

  122.025

  481.450

  57,54

  (58,54)

  23

  118.800

  481.050

  56,72

  (57,72)

  24

  114.525

  476.925

  57,54

  (58,54)

  25

  116.100

  474.050

  57,87

  (58,87)

  26

  113.575

  472.550

  55,36

  (56,36)

  27

  112.500

  468.500

  56,11

  (57,11)

  28

  112.600

  472.325

  55,43

  (56,43)

  29

  112.525

  475.400

  57,00

  (58,00)

  30

  110.475

  475.250

  57,84

  (58,84)

  31

  108.600

  475.075

  58,79

  (59,79)

  32

  110.150

  471.075

  57,09

  (58,09)

  33

  106.800

  471.150

  56,74

  (57,74)

  34

  103.400

  472.225

  57,30

  (58,30)

  35

  98.400

  470.300

  57,10

  (58,10)

 • 4 In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 3 van het LVB, gelden tijdens het verlengde experiment vanaf 1 november 2008 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:

  Tabel Grenswaarden handhavingspunten Lnight [dB(A)]

  Puntnummer

  X-coördinaat

  Y-coördinaat

  Grenswaarde

  Maximum grenswaarde ingeval van buitengewone weersomstandigheden

  1

  102.750

  473.250

  52,76

  (53,76)

  2

  104.150

  474.925

  50,34

  (51,34)

  3

  105.750

  476.600

  47,88

  (48,88)

  4

  108.875

  478.725

  47,73

  (48,73)

  5

  108.025

  485.875

  52,24

  (53,24)

  6

  108.350

  492.100

  52,14

  (53,14)

  7

  108.525

  495.350

  50,37

  (51,37)

  8

  109.275

  501.750

  49,08

  (50,08)

  9

  109.675

  504.850

  47,45

  (48,45)

  10

  110.825

  504.425

  48,13

  (49,13)

  11

  110.775

  500.550

  48,99

  (49,99)

  12

  110.575

  496.725

  50,13

  (51,13)

  13

  110.600

  494.400

  50,28

  (51,28)

  14

  110.175

  488.550

  52,37

  (53,37)

  15

  118.825

  481.650

  52,37

  (53,37)

  16

  120.250

  481.500

  51,31

  (52,31)

  17

  118.825

  481.350

  52,33

  (53,33)

  18

  111.000

  476.350

  48,00

  (49,00)

  19

  109.175

  474.600

  46,19

  (47,19)

  20

  110.750

  471.600

  46,39

  (47,39)

  21

  115.875

  468.125

  43,62

  (44,62)

  22

  111.800

  467.525

  43,96

  (44,96)

  23

  109.500

  468.025

  45,79

  (46,79)

  24

  106.000

  471.050

  46,10

  (47,10)

  25

  100.475

  472.525

  48,76

  (49,76)

Artikel 5. Uitvoering

Het experiment houdt in dat alle straalvliegtuigen de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures ook tussen 6:00 en 6:30 uur zullen gebruiken.

Artikel 6. Gevolgen

Als gevolg van het experiment vindt er een geografische verschuiving plaats van geluidbelasting. Naar verwachting zal het aantal ernstig slaapverstoorden en het aantal ernstig gehinderden in het onderzoeksgebied per saldo afnemen. Gedurende het experiment zullen de effecten regelmatig worden gemonitord.

Artikel 7. Criteria

De criteria die onderdeel vormen van de afweging en de beoordeling of het experiment wordt omgezet in een wijziging van het LVB zijn:

 • Het effect op de hinder en slaapverstoring in het betrokken gebied;

 • het effect op de berekende geluidbelasting in de betreffende handhavingspunten;

 • de berekende geluidbelasting in het betrokken gebied ;

 • het effect op de interne en externe veiligheid;

 • het effect op de vliegoperatie (betrouwbaarheid en capaciteit);

 • het effect op ruimtelijke contouren zoals vastgelegd in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol en op bestaande verstedelijking en nieuwbouwplannen.

Artikel 8. Onvoorziene gevallen

In onvoorziene gevallen kunnen op advies van belanghebbenden de Minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer overgaan tot bijsturen, opschorten of vroegtijdig stopzetten van het experiment.

Artikel 9. Termijn experiment

De termijn van het experiment betreft de periode vanaf 13 maart 2008 tot en met 31 oktober 2008. De termijn van het verlengde experiment betreft het gebruiksjaar 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina