Besluit aanwijzing garantiebeheerinstantie 2008

Geldend van 01-05-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 maart 2008, nr. ET/ED/8013739, houdende aanwijzing van de garantiebeheerinstantie

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 73, tweede lid, en artikel 77ca, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998;

Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 1 maart 2008 wordt de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet voor een periode van tien jaar aangewezen als garantiebeheerinstantie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en wordt in afschrift gezonden aan betrokkene.

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina