Regeling termijnverlening ex Art. 80, vierde lid, Wet toezicht accountantsorganisaties

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2010.]
Geldend van 01-04-2008 t/m heden

Regeling termijnverlening ex Art. 80, vierde lid, Wet toezicht accountantsorganisaties

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 80, vierde lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina