Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2007/2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-02-2009.]
[Regeling vervallen per 14-02-2009.]
Geldend van 17-02-2008 t/m 13-02-2009

Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2007/2008

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw heeft,

gelet op artikel 7, tweede en vierde lid, van de Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2006, gehoord de Commissie Vlas, op 8 november 2007 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 14-02-2009]

De aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton korte vlasvezels en hennepvezels wordt overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Verordening voor het seizoen 2007/2008 als volgt over de korte vlasvezels en de hennepvezels verdeeld:

  • a. voor korte vlasvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 1,53 ton

  • b. voor hennepvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 2,50 ton.

Artikel 3

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2007.

Artikel 4

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2007/2008.

Den Haag, 8 november 2007

Th.A.M. Meijer

voorzitter

M. Elema

secretaris

Terug naar begin van de pagina