Regeling vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond voor het onderzoeksprogramma Elektromagnetische Vermogenstechniek

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 25-12-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 februari 2008, nr. WJZ 8015822, houdende vaststelling van de aanvraagperiode, de aanvraagperiode voor preadvies en het subsidieplafond voor het IOP Elektromagnetische Vermogenstechniek

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 februari 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina