Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl

Geldend van 15-02-2008 t/m heden

Beleidsregel tot vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Voor inzage van de eigen gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens door middel van de Persoonlijke internetpagina MijnOverheid.nl is het niveau van de overheidstoegangsvoorziening DigiD, DigiD zekerheidsniveau Basis.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina