Regeling eigendom energienetten

[Regeling vervallen per 17-11-2010.]
Geldend van 01-03-2008 t/m 16-11-2010

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 25 januari 2008, nr. WJZ 8008859, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten en gastransportnetten als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (Regeling eigendom energienetten)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-11-2010]

Tot de kring van de overheid, bedoeld in artikel 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 onderscheidenlijk artikel 85, derde lid, van de Gaswet behoren uitsluitend:

 • a. de Staat, de provincies en de gemeenten;

 • b. de volgende rechtspersonen, mits alle aandelen in de desbetreffende rechtspersoon direct of indirect worden gehouden door de Staat, een provincie of een gemeente:

  • 1. N.V. Nederlandse Gasunie;

  • 2. TenneT Holding B.V.;

  • 3. Essent N.V.;

  • 4. N.V. Nuon;

  • 5. Eneco Holding N.V.;

  • 6. Delta N.V.;

  • 7. NRE Group B.V.;

  • 8. Centraal Overijsselse Nutsbedrijven N.V.;

  • 9. N.V. ONS Houdstermaatschappij;

  • 10. N.V. Rendo Holding;

  • 11. N.V. Holding Nutsbedrijf Westland;

  • 12. Intergas Holding B.V.;

 • c. rechtspersonen die een volledige dochtermaatschappij zijn van een rechtspersoon als bedoeld onder b;

 • d. rechtspersonen die ten doel hebben direct of indirect de eigendom van een net te houden, mits alle aandelen in de desbetreffende rechtspersoon direct of indirect worden gehouden door een rechtspersoon als bedoeld onder a, b of c.

Artikel 3

[Vervallen per 17-11-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 17-11-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eigendom energienetten

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 januari 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina