Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
    Artikel: 17

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

    Terug naar begin van de pagina