Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke [...] vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 15-02-2008 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 17-12-2007, arc-2007-04229/3);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 15 januari 2008

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

waarnemend algemene rijksarchivaris

,

P. Brood

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

project directeur, Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA

,

A. van der Kooij

Naar boven