Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden directie Directe Belastingen Directoraat-Generaal der Belastingen, 1958–1989

Geldend van 14-02-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 30 november 2007, nr. BenC 2007-1468 M, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Directie Directe Belastingen van het Directoraat-Generaal der Belastingen, 1958–1989

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Directie Directe Belastingen van het Directoraat-Generaal der Belastingen, 1958–1989 met de inventarisnummers zoals opgenomen in de Bijlage, de in het volgende artikel genoemde beperkingen gesteld voor de termijnen van vijftig jaren of vijfenzeventig jaren gerekend vanaf de datum vermeld op archiefbescheiden, echter minimaal durende tot 2028 en maximaal durende tot 2041.

Artikel 2

Raadpleging van de in het vorige artikel genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruikt gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Secretaris-generaal

,

A. Koeleman

Bijlage

Inv.Nr.

Sluitingsjaar

Dossier

Aantal jaren beperkt

Beperkt tot 1 januari

562

1981

50

2031

563

1981

50

2031

569

1981

50

2031

570

1979

50

2029

571

1980

50

2030

574

1985

50

2035

577

1981

50

2031

579

1988

50

2038

580

1979

50

2029

583

1984

50

2034

585

1984

50

2034

587

1983

50

2033

589

1985

50

2035

590

1983

50

2032

593

1979

50

2029

594

1982

50

2032

595

1980

50

2030

596

1981

50

2031

597

1978

50

2028

599

1981

50

2031

600

1981

50

2031

608

1984

50

2034

611

1983

50

2033

613

1990

50

2040

614

1990

50

2040

615

1981

50

2031

617

1984

50

2034

619

1985

50

2035

620

1983

50

2033

629

1985

50

2035

630

1979

50

2029

633

1981

50

2031

634

1981

50

2031

636

1978

50

2028

643

1991

50

2041

644

1985

50

2035

645

1991

50

2041

647

1991

50

2041

648

1982

50

2032

649

1982

50

2032

650

1982

50

2032

652

1991

50

2041

653

1985

50

2035

654

1979

50

2029

655

1985

50

2035

657

1985

50

2035

661

1985

50

2035

663

1985

50

2035

664

1985

50

2035

665

1991

50

2041

670

1979

50

2029

672

1982

50

2032

673

1982

50

2032

674

1982

50

2032

676

1985

50

2035

677

1991

50

2041

678

1985

50

2035

679

1985

50

2035

680

1985

50

2035

681

1979

50

2029

682

1989

50

2039

683

1982

50

2032

684

1982

50

2032

685

1982

50

2032

686

1982

50

2032

687

1982

50

2032

690

1982

50

2032

691

1982

50

2032

692

1980

50

2030

693

1982

50

2032

694

1982

50

2032

695

1982

50

2032

696

1982

50

2032

697

1985

50

2035

698

1991

50

2041

699

1979

50

2029

700

1982

50

2032

701

1982

50

2032

702

1982

50

2032

703

1991

50

2041

704

1991

50

2041

705

1982

50

2032

706

1982

50

2032

707

1989

50

2039

708

1989

50

2039

710

1983

50

2033

711

1981

50

2031

712

1981

50

2031

714

1981

50

2031

715

1981

50

2031

716

1981

50

2031

717

1981

50

2031

718

1981

50

2031

719

1981

50

2031

720

1981

50

2031

721

1981

50

2031

724

1991

50

2041

725

1991

50

2041

727

1983

50

2033

728

1985

50

2035

729

1983

50

2033

731

1979

50

2029

732

1979

50

2029

735

1979

50

2029

736

1979

50

2029

737

1979

50

2029

738

1978

50

2028

740

1979

50

2029

741

1980

50

2030

742

1979

50

2029

743

1980

50

2030

744

1981

50

2031

745

1978

50

2028

747

1981

50

2031

748

1979

50

2029

749

1978

50

2028

750

1979

50

2029

751

1978

50

2028

752

1979

50

2029

755

1985

50

2035

756

1985

50

2035

759

1979

50

2029

760

1981

50

2031

763

1979

50

2029

764

1981

50

2031

767

1978

50

2028

768

1981

50

2031

770

1980

50

2030

771

1979

50

2029

773

1979

50

2029

774

1980

50

2030

775

1991

50

2041

776

1988

50

2038

777

1979

50

2029

778

1985

50

2035

779

1985

50

2035

920

1979

50

2029

921

1981

50

2031

923

1982

50

2032

924

1981

50

2031

926

1981

50

2031

928

1984

50

2034

929

1984

50

2034

930

1984

50

2034

931

1984

50

2034

932

1984

50

2034

1093

1964

75

2039

1094

1962

75

2037

1216

1984

50

2034

Terug naar begin van de pagina