Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke [...] vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2014. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-02-2008.
Geldend van 15-02-2008 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Basisselectiedocument

Informatie geldend op 15-02-2008

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 15-02-2008)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vervallen 17-02-2014 Stcrt. 2014, 5937 NA/14/13082 Inwtr. 1
15-02-2008 Nieuwe-regeling 15-01-2008 Stcrt. 2008, 31 C/S&A/08/60 15-01-2008 Stcrt. 2008, 31

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op 7 maart 2014 voor de zorgdrager Minister van Defensie (Stcrt. 2014/5937). 1)
Naar boven