Regeling vergoeding Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

Geldend van 07-02-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot vaststelling van de vergoeding voor de leden van het Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid en intrekking van de Vergoedingenregeling leden Veiligheids Advies Commissie Schiphol (Regeling vergoeding Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De leden van het Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid ontvangen een vaste vergoeding.

  • 3 De deeltijdfactor wordt voor de voorzitter wordt vastgesteld op 0,22.

  • 4 De deeltijdfactor voor de overige leden wordt vastgesteld op 0,18.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2007.

Artikel 4

De regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina