Wijzigingsregeling Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ en vaststelling subsidieplafonds [...] en indieningperioden voor ontwikkelingsprojecten

[Regeling vervallen per 17-11-2010.]
Geldend van 08-02-2009 t/m 16-11-2010

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 17 januari 2008, nr. DCE/08/1089, tot wijziging van de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ en vaststelling subsidieplafonds voor 2008 voor ontwikkelingsprojecten en informatieplannen en indieningperioden voor ontwikkelingsprojecten

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2, 5, 5a, 5b, 11 vijfde lid en 48 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 17-11-2010]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’.]

Artikel II

[Vervallen per 17-11-2010]

  • 1 Voor het verlenen van subsidies voor informatieplannen op grond van de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ is in 2008 een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar.

  • 2 Voor het verlenen van subsidies voor ontwikkelingsprojecten op grond van de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’ is in 2008 € 3.065.000 totaal beschikbaar. Voor de eerste periode van 1 april 2008 tot en met 29 april 2008 is een bedrag van € 2.043.333 beschikbaar. Voor de tweede periode van 1 september tot en met 30 september 2008 is € 1.406.666 beschikbaar.

Artikel III

[Vervallen per 17-11-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die bekend worden gemaakt via de internetsite van SenterNovem, Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, www.senternovem.nl.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina