Algemeen/Aspectgebied Formeel recht, intrekking beleidsbesluiten

[Regeling vervallen per 01-03-2008.]
Geldend van 01-02-2008 t/m 29-02-2008

Algemeen/Aspectgebied Formeel recht, intrekking beleidsbesluiten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt een aantal besluiten inzake de Algemene wet rijksbelastingen ingetrokken. Het betreft intrekkingen omdat de desbetreffende besluiten hun belang hebben verloren.

1. In te trekken beleidsbesluiten

[Vervallen per 01-03-2008]

De onderstaande besluiten zijn met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken.

Nummer

Datum

Verkorte inhoud

Reden

AFZ 92/9318

14-12-1992

Voorschrift informatieverstrekking 1993

Belang verloren

AFZ 98/3534

01-12-1998

Voorschrift informatieverstrekking 1993

Belang verloren

DGB2003/6423M

05-12-2003

Opheffing infobulletin

Belang verloren

2. Toelichting

[Vervallen per 01-03-2008]

Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ‘Versterking fiscale rechtshandhaving’, (nr. 30322) per 1 januari 2008, wordt de ontheffing van de geheimhoudingsverplichting bij ministeriële regeling verleend.

3. Inwerkingtreding (en vervaldatum)

[Vervallen per 01-03-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit. Dit besluit vervalt met ingang van 1 maart 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 januari 2008

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze:
de

directeur-generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina