Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen

Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 03-11-2020 Stcrt. 2020, 58183 2020-0000138988 03-11-2020 Stcrt. 2020, 58183
05-09-2018 Wijziging 27-08-2018 Stcrt. 2018, 49367 WJZ/1402760 27-08-2018 Stcrt. 2018, 49367
25-05-2018 t/m 01-01-2017 Wijziging 17-05-2018 Stcrt. 2018, 29062 WJZ/18078539 17-05-2018 Stcrt. 2018, 29062
06-02-2018 Wijziging 09-01-2018 Stcrt. 2018, 1349 IENM/BSK-2017/291098 15-01-2018 Stb. 2018, 7 Inwtr. 1
09-09-2016 Wijziging 28-08-2016 Stcrt. 2016, 46974 VO-943230 28-08-2016 Stcrt. 2016, 46974
23-01-2016 t/m 18-01-2016 Wijziging 18-01-2016 Stcrt. 2016, 1732 IENM/BSK-2015/251084 18-01-2016 Stcrt. 2016, 1732 Alg. 2
01-07-2014 Wijziging 25-06-2014 Stcrt. 2014, 18355 WJZ/14046272 17-06-2014 Stb. 2014, 233 Inwtr. 3
01-01-2014 Wijziging 06-12-2013 Stcrt. 2013, 34203 IENM/BSK-2013/283192 06-12-2013 Stcrt. 2013, 34203
01-10-2012 Wijziging 03-07-2012 Stcrt. 2012, 14644 WJZ/354383(10170) 03-07-2012 Stcrt. 2012, 14644
01-02-2008 Nieuwe-regeling 16-01-2008 Stcrt. 2008, 21 WJZ/2008/2011(1603) 16-01-2008 Stcrt. 2008, 21

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming in werking treedt.1)
  2. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Wijzigingsbesluit Besluit houders van dieren (regels fokken en bedrijfsmatige activiteiten gezelschapsdieren) in werking treedt.3)
Naar boven