Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008

Geldend van 26-01-2008 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 16 januari 2008, nr. DCO/OO-002/08, houdende mandatering van bevoegdheden tot uitvoering van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs

Artikel 1

  • 2 De voorzitter kan van zijn op grond van het eerste lid gemandateerde bevoegdheid, ondermandaat verlenen aan functionarissen van de stichting Nuffic.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

,

A.G. Koenders

Terug naar begin van de pagina