Regeling OM-afdoening

Geldend van 01-02-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 16 januari 2008, nr. 5525695/08, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de invoering van de Wet OM-afdoening (Regeling OM-afdoening)

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling modellen en formulieren ten behoeve van verkeershandhaving Justitie.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik.]

Artikel V

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 januari 2008

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina