Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 23-01-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 januari 2008, nr. OHW-U-2822103, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2008

Hoofdstuk 1. Nabetaling over 2007

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 2007 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947

per jaar in euro

B

welvaartstoeslag nabetaling 2007

van

tot en met

 

1.225,21

1.356,79

24.757,00 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag

maal factor

plus extra

bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

17,1103

196,00

1.404,45

1.446,64

17,1373

196,00

1.446,65

2.021,13

17,1829

196,00

2.021,14

2.066,96

17,2006

196,00

2.066,97

2.113,24

17,2023

196,00

2.113,25

2.158,62

17,2038

196,00

2.158,63

2.204,45

17,2055

196,00

2.204,46

2.248,92

17,2073

196,00

2.248,93

2.294,76

17,2092

196,00

2.294,77

2.385,51

17,2111

196,00

2.385,52

2.485,34

17,2147

196,00

2.485,35

2.583,36

17,2181

196,00

2.583,37

2.678,65

17,2218

196,00

2.678,66

2.679,11

17,2543

196,00

2.679,12

2.726,30

17,2576

196,00

2.726,31

2.773,49

17,2593

196,00

2.773,50

2.820,23

17,2649

196,00

2.820,24

2.867,88

17,2665

196,00

2.867,89

2.914,62

17,2724

196,00

2.914,63

2.961,36

17,2741

196,00

2.961,37

2.961,81

17,2749

196,00

2.961,82

3.004,92

17,2783

198,00

3.004,93

3.048,94

17,2792

198,00

3.048,95

3.092,96

17,2837

198,00

3.092,97

3.136,07

17,2845

198,00

3.136,08

3.136,52

17,2882

198,00

3.136,53

3.180,08

17,2891

198,00

3.180,09

3.223,19

17,2900

198,00

3.223,20

3.223,64

17,2936

198,00

3.223,65

3.267,21

17,2944

198,00

3.267,22

3.310,32

17,2953

198,00

3.310,33

3.353,88

17,3008

198,00

3.353,89

3.397,44

17,3115

198,00

3.397,45

3.441,01

17,3145

198,00

3.441,02

3.484,57

17,3158

198,00

3.484,58

3.528,13

17,3205

198,00

3.528,14

3.571,69

17,3214

198,00

3.571,70

3.615,26

17,3262

198,00

3.615,27

3.658,82

17,3276

198,00

3.658,83

3.659,27

17,3288

198,00

3.659,28

3.713,73

17,3322

198,00

3.713,74

3.768,18

17,3335

198,00

3.768,19

3.822,63

17,3384

198,00

3.822,64

3.823,09

17,3532

198,00

3.823,10

3.877,54

17,3548

198,00

3.877,55

3.932,00

17,3584

198,00

3.932,01

3.986,45

17,3595

198,00

3.986,46

4.040,90

17,3646

198,00

4.040,91

4.084,02

17,3661

198,00

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2007, worden voor een nabetaling over december 2007 verhoogd met 14,88%.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 30 november 2007, worden voor een nabetaling over december 2007 verhoogd met 14,88%.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Hoofdstuk 2. Aanpassing per 1 januari 2008

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2008 vastgesteld als volgt:

A

pensioengrondslagen 1947

per jaar in euro

B

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2008

van

tot en met

   

1.225,21

1.356,79

22.414,00 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag

maal factor

plus extra

bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

15,3967

178,00

1.404,45

1.446,64

15,4211

178,00

1.446,65

2.021,13

15,4624

178,00

2.021,14

2.066,96

15,4784

178,00

2.066,97

2.113,24

15,4800

178,00

2.113,25

2.158,62

15,4813

178,00

2.158,63

2.204,45

15,4829

178,00

2.204,46

2.248,92

15,4845

178,00

2.248,93

2.294,76

15,4862

178,00

2.294,77

2.385,51

15,4880

178,00

2.385,52

2.485,34

15,4912

178,00

2.485,35

2.583,36

15,4943

178,00

2.583,37

2.678,65

15,4977

178,00

2.678,66

2.679,11

15,5271

178,00

2.679,12

2.726,30

15,5301

178,00

2.726,31

2.773,49

15,5316

178,00

2.773,50

2.820,23

15,5367

178,00

2.820,24

2.867,88

15,5381

178,00

2.867,89

2.914,62

15,5434

178,00

2.914,63

2.961,36

15,5450

178,00

2.961,37

2.961,81

15,5457

178,00

2.961,82

3.004,92

15,5488

179,00

3.004,93

3.048,94

15,5497

179,00

3.048,95

3.092,96

15,5537

179,00

3.092,97

3.136,07

15,5544

179,00

3.136,08

3.136,52

15,5578

179,00

3.136,53

3.180,08

15,5586

179,00

3.180,09

3.223,19

15,5594

179,00

3.223,20

3.223,64

15,5627

179,00

3.223,65

3.267,21

15,5634

179,00

3.267,22

3.310,32

15,5642

179,00

3.310,33

3.353,88

15,5692

179,00

3.353,89

3.397,44

15,5789

179,00

3.397,45

3.441,01

15,5816

179,00

3.441,02

3.484,57

15,5827

179,00

3.484,58

3.528,13

15,5870

179,00

3.528,14

3.571,69

15,5878

179,00

3.571,70

3.615,26

15,5922

179,00

3.615,27

3.658,82

15,5934

179,00

3.658,83

3.659,27

15,5945

179,00

3.659,28

3.713,73

15,5976

179,00

3.713,74

3.768,18

15,5987

179,00

3.768,19

3.822,63

15,6032

179,00

3.822,64

3.823,09

15,6166

179,00

3.823,10

3.877,54

15,6181

179,00

3.877,55

3.932,00

15,6213

179,00

3.932,01

3.986,45

15,6224

179,00

3.986,46

4.040,90

15,6269

179,00

4.040,91

4.084,02

15,6283

179,00

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina