Subsidieplafond Sarajevo 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 19-01-2008 t/m 31-12-2008

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 11 januari 2008, nr. DJZ/BR-0023/08, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Sarajevo 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1 tot en met 2.4 en artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking door de Nederlandse ambassade in Sarajevo geldt voor 2008 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

ambassadeur van de Nederlandse ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Sarajevo

,

K.E.Th.I. Vosskühler

Terug naar begin van de pagina