Zuivelverordening heffing promotie boerderijzuivel 2008

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-01-2009.]
Geldend van 06-01-2008 t/m heden

Verordening van het Productschap Zuivel van 31 oktober 2007, houdende vaststelling van de heffing voor de promotie van boerderijzuivelproducten voor het jaar 2008 (Zuivelverordening heffing promotie boerderijzuivel 2008)

Artikel 1

In deze verordening wordt gebezigd de terminologie van de Zuivelverordening 2003, Administratieve bepalingen en wordt voorts dan wel in afwijking daarvan verstaan onder:

melk :

in Nederland gewonnen melk van runderen.

Artikel 2

Boerderijzuivelbereiders zijn over de hoeveelheden melk, die op hun bedrijf zijn gewonnen en verwerkt in door hen geproduceerde en afgeleverde hoeveelheden boter, consumptiemelk, consumptiemelkproducten, kaas of andere producten ten behoeve van het fonds bevordering afzet boerderijzuivelproducten aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,13 per 100 kg melk.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 4

Deze verordening wordt aangehaald als Zuivelverordening heffing promotie boerderijzuivel 2008.

Zoetermeer, 31 oktober 2007

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

Secretaris

Terug naar begin van de pagina